Google+

אימון ארגוני ואימון לצוותי עבודה

כל ארגון הנו, בראש ובראשונה, מערכת. אימון ארגוני שלא בראייה מערכתית ושאינו לוקח בחשבון את מכלול מערכות היחסים המעורבים יתקשה לתת מענה לצרכי הצוות או החברה.

האימון הארגוני בפורלייף – אימון יוצא דופן נעשה תוך שימוש במודל בינלאומי מקיף וחדשני (Organizational Relationship System Coaching) שממוקד ביצירת מערכת יחסים מודעת ובעלת כוונה בין הצדדים, ובכלים לניהולה לאורך זמן. ארגון הגג הבינלאומי של המאמנים העובדים בשיטה זו (CRR-ORSC) מועמד כיום לקבלת תו תקן ISO בתחום האימון.

תהליך אימון צוותי/ארגוני עשוי לסייע בנושאים הבאים:

  • עיצוב מערכות הייחסים הפנים-ארגוניים ליצירת יחסים מודעים ומכוונים המניבים תפוקה מוגברת דרך תקשורת ומחויבות הדדית וחיובית.
  • יצירת תקשורת חיובית ויעילה, תוך זיהוי דפוסי תקשורת רעילה וזיהוי שיפוט או דעות קדומות – תרגול דרכים ליצירת פניות ופתיחות ואינטראקציה בונה.
  • שימוש בכלים פשוטים ואפקטיביים למציאת נקודות הסכמה, לזיהוי נקודות מבט מקדמות וחוסמות ולשינוי נקודות מבט.
  • הכרת סגנונות התקשורת הייחודיים של שחקנים שונים במערכת, ואת המשמעויות לכך בתקשורת הצוותית והארגונית.
  • בניית תהליכים ונהלים לניהול משברים ובניית קשר אמין בין הצדדים לאורך זמן.
  • הקניית כלים להעברת וקבלת משוב.
  • יצירת הסכמי win-win.
  • חידוד וגילוי יכולות הנובעות מאינטליגנציה רגשית, חברתית, ומערכתית.

טרקבק | רסס תגובות

לכתוב תגובה